Skip to content

Pyhät Polut?

Vaellusten vastuullinen järjestäjä on Pyhät Polut ry. Noudatamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Suomen matkatoimistoalan liiton neuvottelemia Yleisiä matkapakettiehtoja (1.7.2018).


Pyhät polut ry on perustettu joulukuussa 2009 ja yhdistyksen kotipaikka on Enonkoski. Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Latu ry:hyn ja yhteistyökumppaneita ovat useat Itä-Suomen kunnat, seurakunnat ja yhdistykset.

Pyhät Polut ry:n toimintaidea on tukea ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaelluksiin liittyy vahvasti luontokokemus kauniissa luonnossa, lähikulttuuriin tutustumista erilaisissa paikallisissa kohteissa sekä hengellinen ulottuvuus hartauksien ja hiljentymisen kautta. Toiminnallaan Pyhät Polut ry tukee myös maaseudun elinvoimaisuutta ja paikallistaloutta sekä edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista.


Yhdistyksen puheenjohtaja on Veli-Matti Hynninen; veli-matti(at)hynninen.info puh 040 021 4971

Varapuheenjohtajana Pirkko Kaskinen; pirkko.kaskinen(at)gmail.com

Sihteeri Liisa Rautiainen; l.marjatta(at)gmail.com

Hallitukseen jäsenet: Merja Hacklin, Pirkko Kaskinen, Marita Liukku, Liisa Rautiainen ja Juha Turja.

Vaellusten järjestäjään ja yhdistykseen saa yhteyden sähköpostilla osoitteesta info(at)pyhatpolut.fi