Skip to content

Pyhät Polut?

Vaellusten vastuullinen järjestäjä on Pyhät Polut ry. Noudatamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Suomen matkatoimistoalan liiton neuvottelemia Yleisiä matkapakettiehtoja (1.7.2018).


Pyhät polut ry on perustettu joulukuussa 2009 ja yhdistyksen kotipaikka on Enonkoski. Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Latu ry:hyn ja yhteistyökumppaneita ovat useat Itä-Suomen kunnat, seurakunnat ja yhdistykset.

Pyhät Polut ry:n toimintaidea on tukea ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaelluksiin liittyy vahvasti luontokokemus kauniissa luonnossa, lähikulttuuriin tutustumista erilaisissa paikallisissa kohteissa sekä hengellinen ulottuvuus hartauksien ja hiljentymisen kautta. Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi Pyhät Polut ry pyrkii toiminnallaan auttamaan uusien elinkeinomahdollisuuksien syntymistä maaseudulle.

Toimimme vahvasti kristillisellä arvopohjalla ekumeenisesti eli Pyhät Polut ry ei edusta mitään tiettyä uskontokuntaan (luterilaisuutta, helluntalaisuutta tms.).  Olemme ”liikkuva seurakunta”, joka on avoin kaikille ja jonka toiminta ei tapahdu vain tietyssä rakennuksessa. Toivottavasti viemme vaeltaessamme ilosanomaa kylältä kylälle.


Yhdistyksen puheenjohtaja on Veli-Matti Hynninen; veli-matti(at)hynninen.info puh 040 021 4971

Varapuheenjohtajana ja sihteerinä toimii Aila Auvinen; aila.auvinen(at)iki.fi

Hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pirkko Kaskinen, Marita Liukku, Esko Repo ja Juha Turja.

Vaellusten järjestäjään ja yhdistykseen saa yhteyden sähköpostilla osoitteesta info(at)pyhatpolut.fi