Skip to content

Pyhät Polut?

Vaellusten vastuullinen järjestäjä on Pyhät Polut ry. Noudatamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Suomen matkatoimistoalan liiton neuvottelemia Yleisiä matkapakettiehtoja (1.7.2018).


Pyhät polut ry on perustettu joulukuussa 2009 ja yhdistyksen kotipaikka on Enonkoski. Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Latu ry:hyn ja yhteistyökumppaneita ovat useat Itä-Suomen kunnat, seurakunnat ja yhdistykset.

Pyhät Polut ry:n toimintaidea on tukea ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaelluksiin liittyy vahvasti luontokokemus kauniissa luonnossa, lähikulttuuriin tutustumista erilaisissa paikallisissa kohteissa sekä hengellinen ulottuvuus hartauksien ja hiljentymisen kautta. Toiminnallaan Pyhät Polut ry tukee myös maaseudun elinvoimaisuutta ja paikallistaloutta sekä edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista.


Yhdistyksen puheenjohtaja on Pirkko Kaskinen; p. 050 522 5311, pirkko.kaskinen(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja Unto Mikkonen; p. 040 525 0764, unto.mikkonenkeuruu(at)gmail.com

Sihteeri Liisa Rautiainen; l.marjatta(at)gmail.com

Hallitukseen jäsenet: Pirkko Kaskinen, Raija Kautonen, Ilmari Kosonen, Unto Mikkonen ja Liisa Rautiainen

Vaellusten järjestäjään ja yhdistykseen saa yhteyden sähköpostilla osoitteesta info(at)pyhatpolut.fi

Comments are closed.